• 27 lutego 2024

Rozwiązania techniczne w budownictwie

Rozwiązania techniczne w budownictwie są bardzo ściśle związane z fizyką. Stosowanie w budownictwie materiałów, elementów i tworzyw wymaga doskonałej znajomości ich właściwości fizycznych, a stosowanie różnorodnych rozwiązań muszą poprzedzać badania procesów fizycznych, które będą zachodzić w związku z tym w budowli. Całokształt wiedzy fizycznej związanej z budownictwem nosi nazwę fizyki budowli.

Fizyka w budownictwie

W zakres badań fizyki budowli wchodzą takie dziedziny fizyki jak termodynamika (zagadnienia związane z ciepłem), higrometria (wilgoć w budownictwie), akustyka (ochrona przeciwdźwiękowa i walka z hałasem), optyka (oświetlenie pomieszczeń) i inne. Budynki w zależności od swojego przeznaczenia powinny odpowiadać różnym wymaganiom w zakresie funkcji osłonowej. Np. lepiej lub gorzej chronić od zimna, hałasu, albo wiatru. Aby jednak zaprojektować i wykonać ścianę o wymaganej izolacyjności cieplnej, konieczna jest znajomość praw fizycznych, które rządzą przepływem ciepła przez przegrodę. Aby zabezpieczyć się przed nadmiernym hałasem, trzeba wiedzieć, skąd ten hałas bierze się i w jaki sposób przedostaje się przez ściany, okna i drzwi. Tak więc znajomość podstawowych praw i wiadomości z dziedziny fizyki budowli jest nieodzowna dla zrozumienia zasad projektowania elementów i stosowania materiałów oraz rozwiązań technicznych w budownictwie.

Top