• 27 lutego 2024

Jeśli chce się rozpocząć jakąś budowę, trzeba mieć określone warunki zabudowy. Jeżeli dla gruntu nie ma planu zagospodarowania, trzeba wystąpić o specjalną decyzję. Zanim w ogóle będziemy chcieli przygotować taki wniosek, należy sprawdzić w gminie czy do danej nieruchomości nie ma: miejscowego planu zagospodarowania bądź też nie są prowadzone prace nad przygotowaniem takiego planu. Jeżeli plan już istnieje, nasz wniosek będzie bezprzedmiotowy.

Natomiast, gdy takie prace są już mocno zaawansowane, to postępowanie w sprawie naszego wniosku zostanie zawieszone, a jakie  są warunki zabudowy, będziemy się mogli dowiedzieć, gdy powstanie plan zagospodarowania. Jeśli chcemy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, powinniśmy zająć się spełnieniem bardzo wielu warunków, wśród których będą takie, które dotyczyć będą sąsiedniej działki. Nie otrzymamy takiej decyzji w sytuacji gdy: - sąsiednia działka nie jest dostępna z tej samej drogi publicznej albo jest niezabudowana - sąsiednia działka i ich zabudowa nie ma wymagań co do nowej zabudowy jeśli chodzi o kontynuację funkcji, parametrów i cech budynków, które mają tam powstawać. Dlatego nasz dom w takich przypadkach nie będzie mógł powstać, jeśli w swojej formie zabudowy nie będzie taki sam jak te domy, które już tam stoją. Nie będziemy mogli budować ani niczego większego, ani niczego znacząco mniejszego. Konieczne będzie zachowanie takiego samego stylu zabudowy. Innymi warunkami potrzebnymi do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy są:

- możliwość dostępu do drogi publicznej

- projektowanie uzbrojenia terenu dla zamierzonego planu budowlanego

- teren nie wymaga zgody na odrolnienie lub jest uwzględniony w planach jako nierolny.

Sporządzamy wniosek

Stosowny wniosek powinien być przygotowany na odpowiednim formularzu i musi być skierowany do wójta, burmistrza bądź prezydenta. W nim trzeba wskazać następujące dane:

- dane wnioskodawcy

- o jaką nieruchomość będzie chodziło

- jakie są granice terenu, co do których odnosi się dany wniosek

- dokładny opis budynku, który chcemy przygotować w danym miejscu.

Trzeba przedstawić przybliżoną wielkość, wysokość ilość pięter, jaki będzie charakter budynku. Trzeba rozplanować na mapie, jak będą położone budynki, wjazdy, miejsca postojowe, jak będą określone zapotrzebowania na wodę, gaz czy energię i odprowadzenie ścieków.

Określenie, jak dany budynek może wpływać na środowisko, w przypadku domu jednorodzinnego nie jest to wymagane. Dane, które podajemy w takim wniosku, są raczej danymi orientacyjnymi. Nie trzeba sięgać po architekta, który będzie wymagał bardzo wysokich opłat. Wystarczy w gminie orientacyjnie powiedzieć, co na danej nieruchomości chce się postawić i sprawdzić, czy na takich warunkach możemy coś na określonej działce wybudować, czy takich możliwości nie będzie.

Decyzja i co dalej

W decyzji znajdziemy następujące informacje:

- jakie inwestycje można na działce przeprowadzić

- jakie są warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

- jakie są warunki, które dotyczą infrastruktury technicznej i komunikacyjne

- jakie sieci trzeba do danego budynku podciągnąć

- jakie są wymagania, które dotyczą ochrony osób trzecich

linie rozgraniczające daną inwestycję, kwestią obszaru planowanej inwestycji i infrastruktury 

- okres, kiedy decyzja jest ważna.

- ewentualnie dodatkowe warunki, jeśli takowe zachodzą.

Decyzja pokaże nam również, o jakie pozwolenia i decyzję musimy się jeszcze starać, jeśli chcemy uzyskać pozwolenie na budowę. Decyzja to klucz do całej dalszej inwestycji. Jeśli nie będzie nam odpowiadać, nie mamy oczywiście całkowicie związanych rąk. Możemy wtedy skierować się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i tam prosić o jej zamianę. Zaskarżenie będzie nam przysługiwało zarówno od decyzji, która wskazuje warunki, które nam nie odpowiadają jak i takiej, która całkowicie odmawia nam wydania warunków zabudowy.

 

Top