• 14 lipca 2024

Uwagi dotyczące układania domowej instalacji elektrycznej

Tworzenie instalacji elektrycznej w budynkach zawsze jest zadaniem wymagającym – w trakcie jego realizacji niezbędne są precyzja, zaangażowanie, doświadczenie i działanie przemyślane. Błędy na etapie tworzenia instalacji mogą owocować niepowetowanymi stratami podczas późniejszego korzystania z niej. O jakich sprawach powinno się pamiętać przy okazji układania domowej instalacji elektrycznej?

Bieg okablowania elektrycznego i typy instalacji

Sprawą pierwszą jest właściwe poprowadzenie okablowania elektrycznego. Nie bez znaczenia jest umiejscowienie go względem okien i drzwi – pomiędzy nimi powinny zostać zachowane właściwe odległości. Trzeba też pamiętać, że kable zawsze biec powinny poziomo lub pionowo, a co za tym idzie, zmiana kierunku biegu kabla wiązać się powinna z utworzeniem kąta prostego. Kable zawsze łączone będą w puszkach, natomiast kwestia tych połączeń różnić się będzie zależnie od zastosowanego typu instalacji. W zdobywającej coraz większą popularność i rekomendowanej przez dużą część środowiska elektryków instalacji bezpuszkowej połączenia kabli mają miejsce w puszkach gniazdek elektrycznych lub przełączników. Za zalety instalacji bezpuszkowej uznać należy mniejszy bałagan w kablach (dokładnie wiadomo, które połączenie jest związane z którym elementem instalacji elektrycznej), a także łatwiejszą diagnozę awarii i mniejsze ryzyko „awarii łańcuchowej”, a ostatecznie także dużo prostszy dostęp do połączeń w instalacji. Z kolei instalacja puszkowa zawiera połączenia w jednej, osobno do tego przeznaczonej puszcze znajdującej się w ścianie lub na ścianie. Co do zasady do jej skonstruowania zużywane jest mniej kabla, wymaga ono również mniej pracy i mniejszego nakładu kosztów. Jak to już zostało wspomniane, sposób prowadzenia instalacji elektrycznej w domu będzie się różnił w zależności od wybranego typu instalacji, dlatego tę decyzję rozstrzygnąć trzeba odpowiednio wcześnie.

Specyfika niektórych pomieszczeń

Sprawą drugą jest zwrócenie uwagi na prowadzenie instalacji w newralgicznych miejscach, w których jest ona narażona na działanie dodatkowych czynników. Czynnikiem takim jest oczywiście woda, a miejsca te to – przede wszystkim – łazienka, a w mniejszym stopniu także kuchnia. W łazience w celu zlikwidowania groźby kontaktu instalacji wyznacza się specjalne strefy, w których elementy instalacji elektrycznej nie powinny się znajdować, a urządzenia elektryczne powinny cechować się odpowiednimi zabezpieczeniami. Z kolei w kuchni nie występują żadne prawne uwarunkowania dotyczące zabezpieczenia instalacji elektrycznej przed działaniem wody, ale zdrowy rozsądek wymaga pozostawienia odpowiedniej przestrzeni pomiędzy instalacją elektryczną i osprzętem elektrycznym a źródłami wody, aby rozbryzgi płynu nie doprowadziły do zwarcia.
Oczywiście nie są to wszystkie kwestie, na które należy zwrócić uwagę w związku z układaniem domowej instalacji elektrycznej – tekst ma tylko zwrócić uwagę na pewne elementy tego skomplikowanego procesu, a nie przedstawić całościowe ujęcie tematu (byłoby to niemożliwe w ramach krótkiej formy wypowiedzi).

 

Top