• 14 lipca 2024

Pożary są niezwykle niebezpiecznym zdarzeniem, dlatego istnieje specjalna ustawa o ochronie przeciwpożarowej, z którą warto się zapoznać, aby wiedzieć, jak dbać o własne bezpieczeństwo. Zawiera ona zapisy dotyczącego tego, w jaki sposób budynki powinny być przygotowane, aby w razie potrzeby niwelować zagrożenia, ale także, aby umożliwić służbom ratowniczym przeprowadzenie akcji.

Do czego ustawodawca zobowiązuje zarządcę bądź właściciela nieruchomości?

Każda osoba odpowiadająca za daną nieruchomość musi zadbać o przestrzeganie wymagań techniczno-budowlanych, technologicznych i instalacyjnych, ale także o wyposażenie budynku w niezbędne urządzenia przeciwpożarowe, które muszą być okresowo sprawdzane oraz konserwowane. Do obowiązków zarządcy należy również przygotowanie dróg ewakuacyjnych i przeszkolenie pracowników z zakresu przepisów przeciwpożarowych. Wybierając wszelkiego typu urządzenia przeciwpożarowe, które zostaną zainstalowane w naszym budynku, musimy pamiętać o tym, by posiadały ważne świadectwa dopuszczenia, dzięki temu mamy pewność, że spełniają wszystkie obowiązujące normy. Wiedza na temat ochrony przeciwpożarowej u osoby zajmującej się przygotowaniem budynku powinna być bardzo obszerna. Dlatego też ustawa zezwala zarządcom budynków na korzystanie z usług specjalistycznych firm zajmujących się właśnie tą dziedziną. Dzięki temu możemy mieć pewność, że budynek jest dobrze przygotowany. Rodzaj nieruchomości a wymagania ochrony przeciwpożarowej Poziom wymagań oraz typ urządzeń przeciwpożarowych zależny jest od kategorii, do której zalicza się dany budynek.

Kategorie zagrożenia pożarem

Ustawa określa trzy kategorie, czyli zagrożenia ludzi (ZL), budynki inwentarskie (IN) oraz produkcyjno-magazynowe (PM). Warunki ochrony przeciwpożarowej zależne są także od wysokości danego budynku, ponieważ im wyższy budynek, tym większe jest ryzyko pożarowe. Na zarządcy nieruchomości spoczywa również odpowiedzialność za przygotowanie warunków do przeprowadzenia ewakuacji. Musi zatem zapewnić odpowiednią ilość wyjść ewakuacyjnych o właściwych wymiarach, podobnie jak samych dróg do tych wyjść. Miejsca te muszą zostać ochronione przed zadymieniem, a drogi ewakuacyjne muszą być właściwie oznaczone. Zarządca musi również przygotować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, która zawiera wytyczne odnośnie przeglądu i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych, warunki ochrony przeciwpożarowej oraz wskazówki co należy robić w wypadku pożaru. Do instrukcji załącza się również plany budynku i dróg ewakuacyjnych oraz informacje o rozmieszczeniu wszystkich urządzeń przeciwpożarowych. Dokumenty te muszą być łatwo dostępne dla służb ratowniczych, dlatego warto sporządzić je również w wersji elektronicznej.

 

Top